YDS Hazırlık Kursları
Dünya Dilleri Merkezi Farkıyla YDS Hazırlık Kursu. Türkiye'nin En Çok Tercih Edilen Dil Okulunda YDS'ye Hazırlanın. Akademik başarısı tescilli öğretmenler eşliğinde, grup veya özel ders programlarıyla YDS sınavına hazırlanabilirsiniz.

YDS Kursu Sınav Hazırlık Eğitimi ve Fiyatları

İlkbahar ve Sonbahar dönemi sınav hazırlık YDS Kursu programlarımıza kontenjan dahilinde katılım yapabilirsiniz. YDS sınav hazırlık programlarımızı yıllardır yürütmekte olan tanınmış referanslı öğretim üyelerimiz, diger akademik İngilizce sınavlarında olduğu gibi YDS'de de hedef puanı yakalamada yüksek başarı oranı göstermektedir. Pre-Intermediate düzeyde İngilizce bilgisine sahip olan katılımcıların 50-60 puan aralığında bir skor elde etmeleri hedeflenir.

yds kursu

Intermediate düzeyde İngilizce bilgisine sahip olan katılımcıların YDS'den en az 60-75 puan aralığında skor elde etmeleri hedeflenir. Geçmiş dönemlerde sınav puanı bulunan kişilerinde bu puanının üzerine en az 10-15 puan eklemeleri öngörülmektedir.

Dünya Dilleri Merkezi Farkıyla YDS Hazırlık Kursu

Türkiye'nin En Çok Tercih Edilen Dil Okulunda YDS'ye Hazırlanın. Akademik başarısı tescilli öğretmenler eşliğinde, grup veya özel ders programlarıyla YDS sınavına hazırlanabilirsiniz.

YDS Hakkında Genel Bilgi?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ve açılımı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı olan merkezi bir yabancı dil sınavıdır. Daha önceleri uygulanan KPDS ve ÜDS sınavlarının kaldırılmasıyla birlikte kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere üniversiteler ve özel sektörlerde geçerliliği olan bir dil sınavıdır.

yds hazırlık kursları

Sınav 80 sorudan oluşmaktadır. Yanlışlar doğruları götürmez ve soruları cevaplandırmanız için size tanınan süre 150 dakikadır. Her doğru cevap 1.25’lik bir puan seviyesine karşılık gelmektedir. Sınava herkes başvuru yapabilir.

YDS'ye Kimler Girmelidir?

KPSS Lise Adayları: KPSS merkezi yerleştirmelerinde bazı kurum kontenjanlarında aranılan şartlar arasında öğrenim şartının yanında yabancı dil şartı da yer alabilmektedir.

Lise düzeyinde nadir görülen bir durum olsa da KPSS’den düşük puan alan bir aday yabancı dil belgesi sayesinde çok sayıda adayın önüne geçerek kadrolara yerleşebilir.

KPSS Ön Lisans Adayları: KPSS merkezi yerleştirmelerinde bazı kurum kontenjanlarında aranılan şartlar arasında öğrenim şartının yanında yabancı dil şartı da yer alabilmektedir. Lise düzeyinde liselere göre daha sık görülebilmektedir.

Ancak, KPSS’den düşük puan alan bir aday yabancı dil belgesi sayesinde çok sayıda adayın önüne geçerek kadrolara yerleşebilir.

Üniversite 3 veya 4’üncü Sınıfta Okuyanlar: Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunmaktadır. Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebilirler.

KPSS Lisans Adayları: Lisans düzeyinde her yerleştirmede çok sayıda kontenjan için yabancı dil puanı istenmektedir. Özellikle lisans adaylarının YDS’ye girmeleri kendileri açısından önemli bir avantaj oluşturacaktır.

KPSS A Grubu Adayları: A grubu puanlar arasında 91 tanesinin içinde yabancı dil bileşeni bulunmaktadır.

A grubu hukuk, iktisat, maliye alanlarına çok iyi hazırlanan bir aday, YDS’ye girmezse 91 tane puan türü hesaplanmayacak ve bir çok kurum sınavına giremeyecektir, gelir uzmanlığı da buna dahildir.

Bu yüzden a grubu adayların hepsinin YDS’ye başvurması gerekmektedir. A grubu adaylar için yabancı dil gerekliliğini daha sonra detaylı olarak ele alacağız.

Ayrıca, A grubu puanlar sadece ilkbahar YDS puanı ele alınarak hesaplanacaktır. Yani 2013 KPSS’ye girdikten sonra 2013 sonbahar YDS ile a grubu puanlar bir daha hesaplanmayacaktır.

Kamu Personeli:

Kamuda çalışanlardan yabancı dil tazminatı almaya hakkı olanların bu tazminatı alabilmeleri için YDS’ye girmeleri gerekmektedir.

Yabancı dil tazminatından yararlanma hakkı olmadığı hâlde sınava girip başarılı olmak tazminat isteme hakkı doğurmaz.

Yüksek Lisans Adayları:

Yüksek lisans (master) öğrencisi alımlarında ALES puanı ile birlikte yabancı dil puanı da aranmaktadır. Master öğrencisi olmak isteyenlerin YDS’ye girmeleri gerekmektedir.

Ancak bu öğrencilerin ilgili üniversiteden yüksek lisans programları için YDS sonuçlarının kullanılıp kullanılamayacağını öğrenmeleri gerekmektedir.

Araştırma Görevlisi Olmak İsteyenler:

Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine YDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunmaktadır.

Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir.

Doktora Adayları:

Doktora öğrencisi alımlarında ALES puanı ile birlikte yabancı dil puanı da aranmaktadır. Doktora öğrencisi olmak isteyenlerin YDS’ye girmeleri gerekmektedir.

Doçent Adayları:

Doçent adaylarının YDS’ye girmeleri ve 100 üzerinden en az 65 almaları gerekmektedir.

Doktora ve Sanatta Yeterlik Çalışmasına Başvuracak Olanlar:

Bu kişilerin YDS’ye girerek 100 üzerinden en az 55 almaları gerekmektedir.

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği:

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca, mesleki bilgi sınavlarının sonucuna göre yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır.

Yabancı dil yeterliliği için İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da bu puana denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır.

Yabancı dil sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren beş yıl süre ile geçerlidir. Beş yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi sınavına başvuru tarihi dikkate alınır.

2013 yılından itibaren KPDS ve ÜDS sınavları uygulanmayacağından adayların yabancı dil yeterliliği için YDS’ye girmeleri yararlarına olacaktır.

Yurt Dışında Bir Yükseköğretim Programını Bitirenler:

Yükseköğretim Kurulu tarafından yurt dışında bir yükseköğretim programını bitirenlerin diploma denklik işlemlerinde Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği uyarınca YDS sonuçları kullanılabilecektir.

YDS Sınavında Çıkan Soruların Dağılımı Nasıldır?

 1. Kelime Bilgisi ve Dil Bilgisi Bölümü: Toplam 20 puandır. 6 soruluk kelime bilgisi 10 soruluk gramer bilgisi.
 2. Cloze Test Bölümü: Toplam 12.5 puandır. Bu bölümde 2 adet paragraf verilmektedir. Bu paragrafların her birinde 5’er adet boşluk bulunur. 1 kelime 4 gramer bilgisi sorusu verilir.
 3. Cümle Tamamlama: Toplam 12.5 puandır. Bu bölümde 10 adet cümle yarım bırakılarak verilmiştir. Adaylar bu cümleleri seçeneklerden uygun olanı seçerek tamamlar.
 4. Çeviri Bölümü: Toplam 7.5 puandır. İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce 3’er soru şeklinde uygulanır.
 5. Paragraf Tamamlama: Toplam 4 soru 5 puandır. 4 kısa paragraf’tan birer cümle çıkarılarak adayın seçenekler arasında bu cümleyi bulması beklenir.
 6. Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma: Toplam 4 soru 5 puandır. Adayın, verilen paragrafta numaralandırılan cümlelerin hangisinin paragrafın geneline uymadığını bulması beklenir.
 7. Anlamca En Yakın Cümle Bulma: Toplam 4 soru 5 puandır. Adayın verilen cümlelere en yakın anlamdaki şıkkı işaretlemesi beklenir.

Diyalog Tamamlama:

Toplam 4 soru 5 puandır. Adayın verilen karşılıklı konuşmada boş bırakılan yere seçeneklerden uygun olanı yerleştirmesi beklenir.

Okuma: Toplam 20 soru 25 puandır. Adaya 5 okuma parçası verilir. Her bir okuma parçası ile ilgili 4’er soru sorulur.

YDS Puanı Değerlendirme İşlemi Nasıl Yapılıyor?

Çoktan seçmeli testlerin uygulandığı sınavlar ÖSYM tarafından değerlendirilir. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak puanları bulunur.

Test hazırlanmayan dillerde çeviriler ÖSYM’de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır.

Yabancı Dil Seviyesi Tüm Adaylar İçin Geçerli Olmak Üzere 100 Tam Puan Üzerinden Hesaplanır:

 • 90-100 arasındaki puanlar (A) seviyesi
 • 80-89 arasındaki puanlar (B) seviyesi
 • 70-79 arasındaki puanlar (C) seviyesi
 • 60-69 arasındaki puanlar (D) seviyesi
 • 50-59 arasındaki puanlar (E) seviyesi

YDS Sınav Sonucumu Nasıl Öğrenebilirim?

Sınav sonuçları adayların adreslerine postalanmaktadır. Ayrıca sonuçlar ÖSYM internet sayfasından da T.C. Kimlik Numaraları kullanılmak suretiyle öğrenilebilir.

Sınav Sonucunun Tekrar Değerlendirilmesi İçin Ne Yapmam Gerekir?

Adaylar sınav sonuçlarının tekrar incelenmesini, Sınav Sonuç Belgesi’nin adaylara gönderildiği tarihten itibaren 30 gün içinde ÖSYM'ye yazılı olarak, sınav kılavuzunun sonuna eklenmiş Genel Amaçlı Dilekçe Örneği’ni kullanarak isteyebilirler.

Bu adayların inceleme masrafları karşılığı ilgili hesaba sınav kılavuzunda belirtilen ücreti yatırdıklarını gösteren makbuzu dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.

Yatırdığım Sınav Ücretinin İadesini Hangi Durumlarda Yapılmaz?

 1. Sınav kılavuzunda da belirtildiği gibi Başvurma Belgesini teslim etmeyen
 2. Başvurusu geçersiz sayılan Sınava girmeyen veya giremeyen
 3. Sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan
 4. Sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan
 5. Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran
 6. Aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan

2020 İlkbahar Dönemi YDS 1 Sınav ve Başvuru Tarihleri Ne Zaman?

2020 yılı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı İlkbahar Dönem12 Nisan 2020 tarihinde yapılacaktır.

İlkbahar YDS sınavına başvurular 19 Şubat 2020 / 26 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içersinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabilirler.

İlkbahar Dönemi Geç Başvuru Tarihi: 10 Mart 2020

YDS İlkbahar Dönemi Sınav Sonuçları Açıklanma Tarihi: 07 Mayıs 2020

2020 Sonbahar Dönemi YDS 2 Sınav ve Başvuru Tarihleri Ne Zaman?

2020 yılı Sonbahar dönemi YDS (yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı) 25 Ekim 2020 tarihinde yapılacaktır.

Sonbahar YDS sınavına başvurular 04 Eylül 2020 / 14 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra başvuru süresi içersinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabilirler.

Sonbahar Dönemi Geç Başvuru Tarihi: 24 Eylül 2020

YDS Sonbahar Dönemi Sınav Sonuçları Açıklanma Tarihi: 19 Kasım 2020