PROFICIENCY
Dünya Dilleri Merkezi farkıyla üniversite hazırlık atlama sınavı kursu. Türkiye'nin en çok tercih edilen dil okulunda PROFICIENCY sınavına hazırlanın. Türk ve yabancı öğretmenler eşliğinde, grup veya özel ders programlarıyla sınava hazırlanabilirsiniz.

İstanbul Şehir Üniversitesi DBS ve STEP Hazırlık Atlama Sınavı Kursu

İstanbul Şehir Üniversitesi DBS ve STEP İngilizce yeterlik sınavına yönelik hazırlık eğitimlerine katılacak olan öğrencilerimize başlıca dört dil becerisini ölçen seviye belirleme sınavı uygulamaktayız.

Seviye belirleme sınavı sonrasında katılımcının dilbilgisi, reading, writing, speaking ve listening yeterliliği net bir şekilde belirlenir.

Bu test sonrasında katılımcının var olan okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerisini geliştirecek programları hazırlamaktayız. Eğitim başlangıcından sonuna kadar sınav formatına yönelik teknikler öğrencilerimize aktarılmaktadır.

İstanbul Şehir Üniversitesi hazırlık atlama sınavı Proficiency eğitimlerimiz konusunda uzmanlaşmış akademik başarısı tescilli öğretim üyelerimiz tarafından düzenlenmektedir.

İstanbul Şehir Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavının İçeriği:

İstanbul Şehir Üniversitesi İngilizce Düzey Belirleme Sınavı (DBS) ve Yeterlilik Sınavı (STEP - ŞEHİR Test of English Proficiency)

İstanbul Şehir Üniversitesi’nde, öğretim dili İngilizce olan programlarda yüksek lisans eğitimi almak isteyen ve yüksek lisans başvuru koşullarında istenen İngilizce dil sınavı belgelerinden biri ile İngilizce yeterliliğini sağlayamayan tüm adaylar aşağıdaki aşamalı sınavlara tabi tutulur.

  • İngilizce Düzey Belirleme Sınavı (DBS)
  • İngilizce Yeterlilik Sınavı (STEP - ŞEHİR Test of English Proficiency)

İngilizce Düzey Belirleme Sınavı (DBS)

Lisansüstü başvuru koşullarında istenen İngilizce dil sınavı belgelerinden biri ile İngilizce yeterliliğini sağlayamayan tüm adaylar, düzey belirleme sınavına girmek zorundadırlar. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen bu sınav sonucunda İngilizce düzeyi orta (intermediate) ve üzeri çıkan tüm adaylar STEP’e girmeye hak kazanırlar.

Orta (intermediate) düzeyde sonuç alan adaylara ve STEP’ten yeterli puanı alamayanlara çok kısıtlı kontenjan çerçevesinde ve ilgili yüksek lisans program koordinatörlüğünün onayıyla İstanbul Şehir Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı’nda dil becerilerini geliştirme olanağı sunulmaktadır. Orta düzeyin altında sonuç alan adaylar sınavdan başarısız kabul edilerek, yüksek lisans programı tarafından değerlendirmeye alınmazlar.

Düzey belirleme sınavının süresi 50 dakikadır.

İstanbul Şehir Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı (STEP)

STEP-Yazılı Sınav (Okuma, Dinleme ve Yazma)

STEP-Sözlü Sınav (Konuşma)

Lisansüstü başvuru koşullarında istenen İngilizce dil sınavı belgelerinden biri ile İngilizce yeterliliğini sağlayamayan adaylardan, İngilizce Düzey Belirleme Sınavı’nda İngilizce düzeyi orta (intermediate) ve üzeri çıkan tüm adaylar STEP’e girmeye hak kazanırlar.

Yazılı ve sözlü sınav aynı gün yazılı sınav bitiminde adaylara verilen randevularla gerçekleştirilecektir. Sınavın her iki bölümü de İstanbul Şehir Üniversitesi’nde yapılacaktır. Yazılı sınav 190 dakikadır. Adaylara yazılı sınavın sonunda, sözlü sınav saati yazılı olarak bildirilecektir. Sınav sonuçları üç gün içerisinde internet sitemizde duyurulacaktır.

STEP, İstanbul Şehir Üniversitesi ölçme-değerlendirme birimi tarafından önceden belirlenmiş standartlara göre değerlendirilecektir. Sınav, okuma, dinleme yazma ve konuşma olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Yazılı sınav, okuma, dinleme ve yazma bölümlerinden oluşur.

Okuma bölümü, yüzde 35 ağırlığa sahip olup 80 dakika sürecektir. Bu bölüm üç okuma parçasından oluşmaktadır.

Birinci okuma parçası yüzde 5 ağırlığa sahiptir ve yaklaşık 1000 sözcükten oluşur. Adaylar beş soruyu 10 dakika içinde yanıtlayacaklardır. Bu kısım adayların parçanın ana fikrini ve metin içindeki bölümlerin ana fikirlerini anlama becerilerini ölçer.

İkinci ve üçüncü okuma parçaları yüzde 30 ağırlığa sahip olup; ikinci parça ortalama 1000, üçüncü parça ortalama 2000 sözcükten oluşur. Adaylara ikinci okuma parçasında 7-10, üçüncü okuma parçasında 12-20 soru cevaplamaları için toplam 70 dakika verilecektir. Bu bölümde adayların detaylı okuma, metni anlam bütünlüğünde inceleme ve özetleme becerileri ölçülecektir.

Dinleme bölümü, yüzde 25 ağırlığa sahip olup yaklaşık 35 dakika sürecektir. Bu bölüm iki dinleme parçasından oluşmaktadır.

Birinci dinleme parçası yüzde 10 ağırlığa sahiptir ve ortalama 10 dakika sürecektir. Bu kısımda, adayların bir metni dinleyerek eş zamanlı olarak 8-10  soruya yanıt vermeleri beklenmektedir (while listening).

İkinci dinleme parçası yüzde 15 ağırlığa sahip olup cevaplama süresi ile birlikte toplam 25 dakika sürecektir. Bu kısımda 8-15 soru bulunur. Adaylara akademik bir konuşma dinletilecek ve adayların not alma becerileri ölçülecektir (listening & note-taking). Not alırken, adayların ana fikirleri ve destekleyen detayları not alabilme becerilerinin yanında, sunulan bilgiden çıkarım yapma becerileri de ölçülecektir.

Sınavın birinci gününün son aşaması yazma bölümüdür. Yazma bölümü yüzde 20 ağırlığa sahip olup toplam 70 dakika sürecektir. Bu sürenin ilk 10 dakikasında adaylardan planlama yapmaları beklenmektedir. Adaylardan verilen bir konu hakkında  350 ve daha fazla kelimeden oluşan bir kompozisyon yazmaları beklenmektedir. Adaylar, bu bölümde  dinleme sınavının ikinci bölümünde aldıkları notları, fikirlerini desteklemek amacıyla kullanabileceklerdir.

Konuşma bölümü, üç kısımdan oluşup, yüzde 20 ağırlığa sahiptir. Her aday için 15-20 dakika sürecektir.

Konuşma sınavının birinci kısmı, iki dakika uzunluğundadır. Bu kısım, sınav gözetmeni ve adaylar arasında günlük dille yapılan bir konuşmadan oluşur.

İkinci kısımda, her adaya yazılı bir soru verilecek ve her adaydan soruya cevaben ortalama dört dakikalık bir konuşma yapmaları beklenecektir.

Üçüncü kısım, adayların birbirleriyle konuşacakları kısımdır. Her bir aday, yazılı biçimde konularını alır ve aynı konuyu karşıt bakış açılarıyla tartışır. 7 Mayıs’ta yapılacak olan konuşma sınavı için adaylar önceden yer ve zaman konusunda bilgilendirileceklerdir.

Adayların bu zaman diliminden en az 30 dakika önce sınav salonunda bulunmaları ve kesinlikle geç kalmamaları beklenmektedir. Adaylar, sınav salonlarına bir başka adayla birlikte girecek ve sınavı bir başka adayla birlikte alacaklardır.

Okuma Bölümü: % 35

Okuma Parçası 1: % 5, ortalama 1000 kelime, 5 soru, 10 dakika

Okuma Parçası 2: % 10, ortalama 1000 kelime, 7-10 soru, 3. okuma parçasıyla birlikte 70 dakika

Okuma Parçası 3: % 20, ortalama 2000 kelime, 12-20 soru, 2. okuma parçasıyla birlikte 70 dakika

Toplam Süre: 80 dakika

Dinleme Bölümü % 25

Dinleme Parçası 1 (While Listening): % 10, ortalama 10 dakika, 7-10 soru

Dinleme Parçası 2 (Listening Note-taking): % 15, ortalama 12-16 dakika dinleme parçası ve 10 dakika cevaplama için verilen süre, 8-15 soru

Yazma Bölümü % 20

Kompozisyon: % 20, 10 dakika planlama ve 60 dakika yazma (toplam 70 dakika), 350+ kelime

Konuşma Bölümü % 20

1. Bölüm: Sınav gözetmeniyle günlük konuşma (diyalog), ortalama 2 dakika

2. Bölüm: Uzun konuşma (monolog), ortalama 4 dakika

3. Bölüm: Bir başka adayla tartışma, ortalama 10 dakika (kişi başı yaklaşık 5 dakika)

Toplam Süre: Ortalama 15-25 dakika Toplam Ağırlık: % 20

Düzey Belirleme Sınavı sonucunda İngilizce düzeyi orta (intermediate) ve üzeri çıkan tüm adaylar, STEP’e girmeye hak kazanırlar. STEP ücretli bir sınavdır. Adaylar sınav ücretini, Düzey Belirleme Sınavı’nın sonuçlarının açıklanmasından sonra, aşağıda belirtilen hesaba açıklama kısmına “Ad-Soyad” yazarak, havale veya EFT yapmaları gerekmektedir. Adaylar üniversiteye geldiklerinde nakit olarak ya da kredi kartı ile de ödeme yapabilecektir.

Kredi kartı ile veya nakit ödeme yapılması durumunda, adaya Mali İşler Birimi tarafından tahsilat makbuzu verilecektir. Sınav ücretini ödedikleri halde sınava girmeyen adayların ödemeleri iade edilmeyecektir.

Banka: Halkbank

Şube: Suadiye Şubesi (Kod:149)

Hesap Adı: İstanbul Şehir Üniversitesi

Hesap No: 16000011

IBAN: TR10 0001 2009 1490 0016 0000 11

Başka bir kişinin hesabından EFT veya havale aracılığıyla sınav ücretini ödeyen adaylar, açıklama kısmına mutlaka “Ad-soyad”larını yazmalıdırlar. Aksi takdirde, sınava girişte sıkıntı yaşayabilirler.

3. Adaylar sınavlara girerken, sınav giriş belgesi ile birlikte resimli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, öğrenci kimlik kartı, pasaport, vb.) yanlarında bulundurması gerekmektedir. Yanında kimlik belgesi olmadan sadece sınav giriş belgesi ile gelen adaylar sınava alınmayacaktır.