PROFICIENCY
Dünya Dilleri Merkezi farkıyla üniversite hazırlık atlama sınavı kursu. Türkiye'nin en çok tercih edilen dil okulunda PROFICIENCY sınavına hazırlanın. Türk ve yabancı öğretmenler eşliğinde, grup veya özel ders programlarıyla sınava hazırlanabilirsiniz.

ELAE Kursu

Sabancı Üniversitesi ELAE Kursu İngilizce yeterlik sınavına yönelik hazırlık eğitimlerine katılacak olan öğrencilerimize başlıca dört dil becerisini ölçen seviye belirleme sınavı uygulamaktayız. Seviye belirleme sınavı sonrasında katılımcının dilbilgisi, reading, writing, speaking ve listening yeterliği net bir şekilde belirlenir.

proficiency kurslari

Bu test sonrasında katılımcının var olan okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerisini geliştirecek programları hazırlamaktayız. Eğitim başlangıcından sonuna kadar sınav formatına yönelik teknikler öğrencilerimize aktarılmaktadır.

Sabancı Üniversitesi hazırlık atlama sınavı Proficiency eğitimlerimiz konusunda uzmanlaşmış akademik başarısı tescilli öğretim üyelerimiz tarafından düzenlenmektedir.

Sabancı Üniversitesi ELAE Sınavının İçeriği:

Sabancı Üniversitesi ELAE sınavı dönem başında Eylül ayı, dönem ortasında Ocak ayı ve dönem sonunda Haziran aylarında olmak üzere yılda 3 defa yapılır.

ELAE sınavı Üç bölümden oluşmaktadır. Öğrencilerin bu sınavda başarılı sayılabilmeleri için 70 puan almaları gerekir.

ELAE Writing:

Bu bölümde verilen konu ile ilgili öğrenciden 300-350 kelimelik bir kompozisyon (essay writing) yazılması istenir. Bu bölümün sınavda ağırlığı %30'dur. Toplam süre 50 dakikadır.

Kompozisyonda fikirlerinizi ne kadar net ifade edebildiğinizi, fikirlerinizi desteklemek için öne sürdüğünüz argümanları nasıl kullandığınızı İngilizce dil kullanımı kriterleri dikkate alınarak değerlendirilir.

300-350 kelimelik bir kompozisyon standart el yazısıyla yaklaşık 1,5-2 sayfa sürer.

ELAE Listening:

Toplam süre 25 dakikadır. Bu bölümün sınavda ağırlığı % 30'dur. İki bölümden oluşur:

While Listening:

Listening'in bu bölümü bir üniversite öğrencisi ve öğretmeninin bir ödev konusu hakkında yaptıkları, 14-16 dakika süren karşılıklı konuşmalardan oluşmaktadır. Sadece bir defa dinletilir. Dinleme başlamadan önce öğrencilere soruları incelemeleri için 3 dakika süre verilir. Dinleme sonunda sorulan kısa cevaplı ya da boşluk doldurmalı 10-12 soruya cevap verilir. Bu bölümün sınavda ağırlığı % 13'tür.

Note - taking:

Bu bölümde, üniversitede verilen ve 15-18 dakika süren bir ders dinletilir. Soruları cevaplamanız için herhangi bir uzman bilgiye sahip olmanıza gerek yoktur. Sorular dinleme esnasında alacağınız notlara (note-taking) göre cevaplandırılır.

Dinleme başlamadan önce, note-taking başlıklarını okumanız için bir dakika süre verilir. Dinleme sonunda kısa cevaplı ya da boşluk doldurmalı 8-12 soruya cevap verilir. Soruları cevaplamak için verilen süre 15 dakikadır. Bu bölümün sınavda ağırlığı % 17'dir.

ELAE Reading:

Toplam süre 85 dakikadır. Bu bölümün sınavda ağırlığı % 40'tır. İki bölümden oluşmaktadır:

Skimming: "Bir metnin ana fikirlerinin neler olduğunu ve bunların metnin neresinde olduğunu hızlıca bulma" becerisini test eden bölümdür. Verilen metinlerin uzunluğu 5-6 sayfadır.

Metindeki paragrafları verilen başlıklarla eşleştirmeden oluşan 7-9 soru sorulur. Genellikle verilen metinler 20-30 paragraftan oluşur. Bu bölümde verilen süre 20 dakikadır. Bu bölümün sınavda ağırlığı % 25'tir.

Detailed Reading:

Bu bölümde aynı temayı farklı bakış açıları ile ele alan iki metin (Text A ve Text B) okutulur. Amaç aynı temalı iki metin arasındaki ilişkiyi anlama ve bu metinlerdeki ana fikirleri ve önemli detayları bulma yeteneğinizi test etmektedir.

Bu bölümde verilen süre 65 dakikadır. Üç görevden (Task) oluşmaktadır: Task 1 ve 2 de verilen her bir metinle ilgili 3-5 soru sorulmaktadır. Task 3'te Text A ve B'deki bazı önemli bilgilerden yola çıkılarak hazırlanmış bir metni tamamlamanız istenir.

Sabancı - ELAE Stage 1 Sınav İçeriği

Bu sınava okula yeni kayıt yapan öğrenciler girer. Seviye tespit sınavıdır. Bu sınava göre hazırlık öğrencileri kurlara (Route) yerleştirilirler. ELAE Stage 1 sınavı 90 dakika sürer ve 3 bölümden oluşur.

ELAE Stage 1 Grammar Bölümü:

Toplam 40 soru sorulur. Toplam süre 40 dakikadır. 3 bölümden oluşur.

  1. bölüm çoktan seçmeli boşluk doldurma sorularından oluşur.
  2. bölüm eş anlamlı cümleyi bulma (Restatement) sorularından oluşur.
  3. bölüm verilen metinlerde cümle tamamlama (Sentence Completion) sorularından oluşur.

ELAE Stage 1 Vocabulary Bölümü:

Toplam süre 20 dakikadır. 2 bölümden oluşur:

  1. bölüm çoktan seçmeli boşluk doldurma sorularından oluşur.
  2. bölüm verilen metinlerde cümle tamamlama (Sentence Completion) sorularından oluşur.

ELAE Stage 1 Writing Bölümü:

Bu bölüm verilen konu ile ilgili 250-300 kelimelik bir kompozisyon yazma (essay writing) faaliyetinden oluşur.

Toplam süre 30 dakikadır. 250-300 kelimelik bir kompozisyon standart el yazısıyla yaklaşık bir sayfa yazılması istenir.

İngilizce Hazırlık Programından Muafiyet

Aşağıda belirtilen ulusal veya uluslararası sınav sonuçlarından birine süresi dahilinde sahip olmak:

PTE Akademik / 71 Puan / Her bölümden en az 67 alınmalı. 2 yıl süre

TOEFL IBT / En az 80 Puan / 2 yıl süre / (MyBest Scores kabul edilememektedir)

CPE / C / 3 yıl süre

CAE / C / 3 yıl süre

YDS / 90 / 5 yıl süre

ELAE 2. Aşama / 70 Puan

ÖSYM tarafından yayınlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendi uyarınca uluslararası bir yabancı dil sınavına eşdeğerlik verilmesinde ve sürdürülmesinde sınavın Türkiye’de yapılıyor olması halinde devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır.