İş İngilizcesi
Dünya Dilleri Merkezi Farkıyla İş İngilizcesi Programları. Türkiye'nin En Çok Tercih Edilen Dil Okulunda Profesyonel İş İngilizcesi Programlarına Katılın. İş İngilizcesi programlarımız, günlük iş hayatında kullandığınız dili geliştirmek üzere hazırlanmıştır.

İş İngilizcesi - Business English

Doksanlı yıllarda ofis ortamı hızla değişti. Günümüzün ofis ortamında pek çok işi yapabilmek için, her geçen gün daha fazla İngilizce desteğine gerek görülmektedir. Uluslararası alanlarda yöneticilik yapanların İngilizceleri en iyi düzeyde olmalıdır. Yöneticilerin yönetimde belli noktalara gelebilmeleri ve geldikleri noktalarda kalabilmeleri için biraz daha fazlasına gereksinmeleri vardır.

is ingilizcesi

İş İngilizcesi Programı

Bu özel gereksinimin farkında olan DDM, şirketlerin üst düzey yöneticilerine, müdürlere, bölüm yöneticilerine ve diğer çalışanlara İngilizce yeteneklerini geliştirmek ve güncelleştirmek için gerekli olanakları sunmaktadır.

İş İngilizcesi programımız İş İngilizcesinin sözcüklerine, dil yapısına, şirketler arası yazışmalara odaklanmıştır. İş dünyasında kullanılan İngilizce ifadeler de kursumuzun kapsamındadır. Bu kurs öğrencilerin ihtiyaçlarına göre de şekillendirilebilir.

İş Yazışmaları

Bütün yöneticilerin, şirket içindeki yerleri ne olursa olsun, iş yazışmaları konusunda yeterli olmalıdırlar. Uluslararası organizasyonlar her gün artan bir şekilde yöneticilerden İngilizce mektup kaleme alma ve yazışma becerisini istemektedirler.

DDM İş Yazışmaları programı bu becerilerin edinilmesine odaklanmakta ve aynı zamanda bu alanda kullanılan sözcük dağarcığının geliştirilmesini sağlamaktadır. Burada hem İngiliz hem de Amerikan mektup yazma tekniklerinden örnekler verilmektedir.

Ofis İngilizcesi

İş icabı, ofis personelinin ve sekreterlerin İngilizceyi iyi kullanmaları gerekmektedir. Gerçekte, uluslararası iş ölçüleri iyi bir İş İngilizcesini zorunlu hale getirmiştir. Ofis İngilizcesi programımız şirket çalışanlarına uluslararası iş çevrelerinde faaliyet gösterebilmeleri için gerekli dil ve iletişim araçlarını sunar. Bu program her şirket için özel olarak da şekillendirilir.

Telefonda İngilizce

Gerçekte uluslararası iş çevresinde iş yapmanın her safhasında telefonla iletişime ihtiyaç duyulmaktadır. Yabancı müşteriler uluslararası bir iş yerine telefon ettiklerinde, kullanılan dil genellikle ve artan oranda İngilizce olmaktadır. Telefonda İngilizce programımız konuşarak ve işiterek iletişim yeteneğini güçlendirir. Yaşamsal önemi olan dinleme ve konuşma yeteneklerini geliştirir. Bu programı, müşteri olarak bile telefonda İngilizce kullanarak iş yapacak herkese öneriyoruz.

Pazarlama ve Reklâmcılık İngilizcesi

Pazarlama ve reklam şirket stratejilerini doğrudan etkileyen ve şirket başarılarını belirleyen önemli unsurlardır. Bugün dünya iletişim dili olan İngilizceyi konuşan bir yöneticinin bu alanda kullanılan özel kelimelere ve deyimlere hakim olması son derece önemlidir. Pazarlama ve Reklamcılık programımız pazarlama kavramları ve terimleri, pazar araştırmaları, reklam stratejileri ve kampanyaları gibi konuları içermektedir.

Bankacılık ve Finans İngilizcesi

Her işletme için kaynakların akışı ve bu akışın etken olarak yönetimi çok önemlidir. Bugünün iş dünyasında anadili İngilizce olmayan Finans yöneticilerinin İngilizce Bankacılık ve Finans sözcüklerini bilmeleri, pek çok önemli konuda da konuşabilmeleri ve iletişim kurmaları gerekmektedir. Bankacılık ve Finans programımızın gayesi de bu alanda kullanılan önemli sözcükleri öğretebilmektir. Burada hedefimiz Bankacılık ve Finans konularında çalışan yöneticilerin finansman, kredilendirme, yatırım piyasaları ve değişen ekonomik koşullar gibi konularda etkin bir iletişim kurmalarını sağlamaktır.

Uluslararası Ticaret ve Yatırım

İngilizce, küresel piyasaların iletişim dili haline gelmiştir. Gerçekten evrensel bir yönetici, ithalat ve ihracat koşullarını anlamak, kontrol etmek ve piyasalardaki verimli yatırımları kollayabilmek için yeterli İngilizceye sahip olmalıdır. Evrensel bir yönetici için zaman ve para çok önemlidir.

Yeterli İngilizce bilgisinin yöneticiler için yaşamsal bir önemi vardır. Uluslararası Ticaret ve Yatırım programımız uluslararası ticaret kuralları, iş anlaşmaları, ithalat ve ihracat, uluslararası yatırım fırsatları ve riskleri gibi konuları ve kullanılan terminolojileri içermektedir.

İngilizce İş Sunumları

Her düzeydeki yönetici için kavramları, düşünceleri, stratejileri ve hedefleri sunabilme yeteneği son derece önemlidir. Günümüzde yöneticiler kendilerini her zamankinden daha fazla resmi ya da gayri resmi ortamlarda satış, tavsiye, tanıtım gibi evrensel kitle iletişimi konularının içinde bulmaktadırlar.

Programımıza katılan yöneticilere, iş konularını İngilizce sunma teknikleri, iş yaşamındaki konular üzerinde etkili bir dil ve sunuş yöntemleri kullanarak nasıl sunu yapacakları öğretilir. İş Sunumları programımızda organizasyon hitabet ve kültürlerarası bilinç konuları yer almaktadır.

İngilizce İş Konuları

Günümüzün yöneticileri için görevlerinde İngilizce iletişim kurmak çok önemlidir. Uluslararası işlemler gittikçe artan bir düzeyde İngilizce yeterliliği gerektirmektedir. Bizim Çeşitli İş Konuları programımız genel, iş yaşamı, proje yönetimi, sunuş ve ileriye yönelik tahminler gibi konuları içermektedir.

İş Dünyasından Gerçek Örnekler

DDM İş İngilizcesi bilgisini geliştirmek için pek çok aracı bir araya getirir. Bu araçlardan biri; son derece değerli eğitim aracı olan çeşitli vaka’larıdır. İş Dünyasından Gerçek Örnekler programımız şu dört ana konuyu ele almaktadır; Pazarlama, Finans, İnsan Kaynakları ve Üretim. Hem Avrupa hem de Kuzey Amerika ile iş yapan yöneticiler için İngiliz İngilizcesi ve Amerikan İngilizcesi arasındaki farklar da ayrıntılı bir şekilde gösterilmektedir.