GMAT Nedir ?

GMAT İşletme dalında Master Programı (MBA) olan 131 okulun oluşturduğu Graduate Management Admission Council (GMAC) tarafından yönlendirilen ve Educational Testing Service (ETS) tarafından gerçekleştirilen bir sınavdır.

kampanya gmat

GMAT sözel, sayısal ve analitik yetenekleri ölçmeyi amaçlayan bir sınavdır ve okullara başvuran öğrencilerin işletme ve ilgili diğer alanlar üzerine Yüksek Lisans Eğitimi alma yeterliklerini belirlemede yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

GMAT Sınavı işletme ve ilgili alanlardaki bilgi yeterliği, lisans eğitiminde belirli bir alanda edinilen bilgileri, motivasyon, yaratıcılık insan ilişkileri gibi karakter özelliklerini veya diğer bir alandaki yeterliliği ölçmeyi amaçlayan bir sınav değildir.

GMAT Sınavı broşürlerine ve örnek sorularına www.gmat.org adresinden ulaşabilirsiniz.

GMAT Amerika'daki Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının İşletme, Yönetim bölümlerine başvuracak öğrencilerin girmesi gereken bir sınavdır.

GMAT Sınavı çoktan seçmeli (Sözel, Sayısal) ve Kompozisyon (Analytical Writing Asessment) olmak üzere 2 bölümden oluşmaktadır.

Sayısal: 37 soru Süre: 75 Dakika

Sözel: 41 Soru Süre: 75 Dakika

Sınav Başvuru Merkezi:

Educational Testing Service,
P.O. Box 6103 Princeton,
NJ 08541-6103, U.S.A. Tel: 609-771-7330,
Fax: 609-883-4349