PROFICIENCY
Dünya Dilleri Merkezi farkıyla üniversite hazırlık atlama sınavı kursu. Türkiye'nin en çok tercih edilen dil okulunda PROFICIENCY sınavına hazırlanın. Türk ve yabancı öğretmenler eşliğinde, grup veya özel ders programlarıyla sınava hazırlanabilirsiniz.

Bilgi Üniversitesi BİLET Kursu

Bilgi Üniversitesi İngilizce yeterlik sınavı (BİLET)'e yönelik hazırlık atlama Proficiency eğitimlerine katılacak olan öğrencilerimize başlıca dört dil becerisini ölçen seviye belirleme sınavı uygulamaktayız. Yapılacak olan seviye belirleme sınavı sonrasında katılımcının reading, writing, speaking ve listening yeterliği net bir şekilde belirlenir.

proficiency kurslari

Bu test sonrasında katılımcının var olan okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerisini geliştirecek programları hazırlamaktayız. Eğitim başlangıcından sonuna kadar sınav formatına yönelik teknikler öğrencilerimize aktarılmaktadır.

BİLET hazırlık atlama sınavı programlarımız konusunda uzmanlaşmış akademik başarısı tescilli öğretim üyelerimiz tarafından yürütülmektedir.

Bilgi Bilet (Bilgi Üniversitesi İngilizce Dil Sınavlarının İçeriği) 

BİLET 1. Aşama Sınavı (Seviye Tespit Sınavı)

Seviye Tespit Sınavı dilbilgisi ile yazma ve okuma becerilerini ölçen çoktan seçmeli bir sınavdır. Bu sınavnın iki amacı vardır. Hem öğrencinin İngilizce seviyesini hem de BİLET 2. aşama’ya girecek öğrencileri belirler. Çoktan seçmeli 20 okuma, 30 dilbilgisi sorusundan ve iki kısa paragraf yazma bölümlerinden oluşur.

Bu sınavdan 45 veya üzeri puan alan öğrenciler, BİLET 2. Aşama sınavına girmeye hak kazanmış olurlar.

BİLET 2. Aşama Sınavı (Hazırlık Muafiyet Sınavı)

BİLET 2. Aşama, iki güne yayılmış olan ve öğrencilerin konuşma, okuma, dinleme ve yazma becerilerini ölçen bir yeterlilik sınavıdır. Sınavın birinci gününde konuşma becerisi, ikinci gününde ise okuma, dinleme ve yazma becerileri test edilir.

BİLET 2. Aşama sınavından 60 veya üstü puan alan öğrenciler lisans programlarına başlayabilirler. Bu puan sınırının altında kalan öğrenciler Hazırlık programını takip ederler.

Hazırlık programına devam edecek öğrencilerin hangi seviyeden başlayacakları BİLET 1. Aşama sınavından aldıkları puana göre belirlenir.