PROFICIENCY
Dünya Dilleri Merkezi farkıyla üniversite hazırlık atlama sınavı kursu. Türkiye'nin en çok tercih edilen dil okulunda PROFICIENCY sınavına hazırlanın. Türk ve yabancı öğretmenler eşliğinde, grup veya özel ders programlarıyla sınava hazırlanabilirsiniz.

İTÜ PROFICIENCY Kursu

İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ İngilizce yeterlik sınavına yönelik hazırlık eğitimlerine katılacak olan öğrencilerimize başlıca dil becerisini ölçen seviye belirleme sınavı uygulamaktayız. Seviye belirleme sınavı sonrasında katılımcının dilbilgisi, reading, writing ve listening yeterliği net bir şekilde belirlenir.

proficiency kurslari

Bu test sonrasında katılımcının var olan okuma, yazma ve dinleme becerisini geliştirecek programları hazırlamaktayız.

Eğitim başlangıcından sonuna kadar sınav formatına yönelik teknikler öğrencilerimize aktarılmaktadır.

İstanbul Teknik Üniversitesi hazırlık atlama sınavı Proficiency eğitimi programlarımız konusunda uzmanlaşmış akademik başarısı tescilli öğretim üyelerimiz tarafından yürütülmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavının İçeriği:

İTÜ Proficiency sınavı yılda dört kere Eylül, Ocak, Haziran ve Temmuz aylarında yapılmaktadır.

İTÜ yeterlilik sınavı toplam 2 bölümden oluşmaktadır.

Sınavın birinci aşaması, 15 (Restatement) başka kelimelerle anlatım ve 30 (Reading Comprehension) okuduğunu anlama olmak üzere 45 çoktan seçmeli sorudan oluşur.

Sınavın süresi 120 dakikadır. Sınavın toplam puanı 60’dır.

Sınavın birinci aşamasından 30 puan ve üzerinde puan alan Lisans ve Yüksek Lisans öğrencileri ikinci aşamaya girmeye hak kazanmış olurlar.

Sınavın ikinci aşaması, 10 çoktan seçmeli (Listening Comprehension) dinlediğini anlama sorularından ve (Essay Writing) kompozisyon yazma bölümlerinden oluşur.

Sınav süresi 90 dakikadır. Sınavın toplam puanı 40’dır.

İkinci aşamadan en az 20 puan almış olan ve toplam puanı 60 ve üzerinde olan Lisans öğrencileri ve ikinci aşamadan en az 20 puan alan ve toplam puanı 65 ve üzerinde olan Yüksek Lisans öğrencileri sınavı geçmiş olur.

Birinci aşamayı geçip ikincisinde başarısız olan katılımcılar, bütün sınavdan başarısız olmuş kabul edilirler.

Bir sonraki sınavda da aynı sürece tabi olur ve birinci aşamadan başlarlar. Restatement soruları, imtihanın %15’ini oluşturur ve İngilizce bilgisini bütünce bazında ölçer.

Verilen ifadeye anlamca en yakın ifadenin seçilmesi istenir. Bu bölümde, her soru bir puan değerindedir.

Reading comprehension soruları, sınavın %45’ini oluşturur ve öğrencilerin okuma- kavrama becerilerini ölçer.

Çoğunluğu bilimsel olmak üzere, 3–5 okuma parçasından meydana gelir. Bu okuma parçaları, 7–10 çoktan seçmeli kavrama sorusu izler.

Bu sorular arasında, bağlamdan kelime anlamı takip etme ve bağlamsal göndermeleri bulma (Referans) tipi sorular da vardır.

Bu bölümde, her soru bir buçuk puan değerindedir. Listening Comprehension soruları, sınavın %20’sini oluşturur ve öğrencilerin dinlediğini kavrama becerilerini ölçer.

Katılımcılar soruları görmeden önce bir ders metnini sadece bir kere dinler ve not alabilirler.

Dersi, katılımcılar bir kere dinledikten sonra aldıkları notlarını kullanarak 10 çoktan seçmeli soruyu yanıtlarlar.

Bu bölümde, her soru iki puan değerindedir. (Essay Writing) yazma bölümü sınav puan ağırlığının %20’sini oluşturmaktadır.

Bu bölümde, katılımcılardan Karşılaştırma, Sebep ya da Sonuç tipinde 250–350 kelimelik bir kompozisyon yazmaları istenir, katılımcılara toplam üç konu verilir ve bir tanesini seçmeleri istenir.