PROFICIENCY
Dünya Dilleri Merkezi farkıyla üniversite hazırlık atlama sınavı kursu. Türkiye'nin en çok tercih edilen dil okulunda PROFICIENCY sınavına hazırlanın. Türk ve yabancı öğretmenler eşliğinde, grup veya özel ders programlarıyla sınava hazırlanabilirsiniz.

Işık Üniversitesi PROFICIENCY Kursu

Işık Üniversitesi İngilizce hazırlık atlama sınavına yönelik hazırlık eğitimlerine katılacak olan öğrencilerimize başlıca seviye belirleme sınavı uygulamaktayız. Yapılacak olan seviye belirleme sınavı sonrasında katılımcının dilbilgisi, reading, writing, listening ve speaking düzeyi net bir şekilde belirlenir.

proficiency kurslari

Eğitimlerimiz Işık Üniversitesi hazırlık atlama sınavına girecek öğrenciler için özel olarak hazırlanmaktadır.

Işık Üniversitesi hazırlık atlama Proficiency sınavı formatına yönelik teknikler ve katılımcıların muafiyet sınavının reading, writing, speaking ve listening bölümlerinden maksimum düzeyde skor almaları hedeflenmektedir.

Hazırlık atlama sınavı Proficiency eğitimi programlarımız konusunda uzmanlaşmış akademik başarısı tescilli öğretim üyelerimiz tarafından yürütülmektedir.

Işık Üniversitesi Hazırlık Atlama Sınavının İçeriği:

Işık Üniversitesi İngilizce Yerleştirme Sınavı 

Seviye Belirleme Sınavı'nın amacı öncelikle öğrencilerin İngilizce seviyesini belirlemektir. Sınav süresi toplam 90 dakikadır. Sınav öğrencinin İngilizce dilbilgisi, okuma, ve yazma becerilerini ölçer.

Seviye Belirleme Sınavı'nı geçemeyen öğrenciler doğrudan Hazırlık Programı'na başlarlar. Seviye Belirleme Sınavı'nı geçen öğrenciler ise İngilizce Yeterlilik Sınavı'na girmeye hak kazanırlar.

Işık Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı

Sınav yaklaşık 4 saat süren ve öğrencilerin İngilizce okuma (%25), dinleme (%35) ve yazma (%40) becerilerini ölçer. Sınav sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda yapılmaktadır.

Sabah oturumu 2 bölümden oluşur. Ancak birinci bölüm değerlendirilmez. Bu bölümün amacı öğrencileri sınavın konu başlığına hazırlama sürecidir. Çok kısa açıklamalar, resimler ve sorular ile öğrencilerin sınavın konusu hakkında düşünmeleri sağlanmaktadır.

Sınavın ikinci bölümünde öğrencilere bir okuma metni verilir. Öğrencilerin toplam 20 çoktan seçmeli veya eşleştirmeli soruyu 60 dakika içinde cevaplandırmaları istenmektedir.

Üçüncü bölümde öğrencilerin dinleme becerisi ölçülmektedir. Okunacak metin 2 bölümden oluşmaktadır. Her iki bölüm, yaklaşık 10-12 dakikalık metinlerden oluşur. Öğrencilerin metni dinlerken not tutmaları gerekmektedir. Öğrencilere önce dinleme metninde duyacakları anahtar sözcüklerin listesi verilir.

Listedeki bu sözcükler, metni okuyacak öğretim görevlisi tarafından sesli olarak okunmaktadır. Buradaki amaç, öğrencilerin hem metni okuyacak kişinin ses tonuna, vurgulamasına alışmalarını hem de konu ile ilgili bir önfikir sahibi olmalarını sağlamaktır.

Daha sonra, öğrencilere dinlerken not tutacakları boş kağıtlar verilir. Metnin dinlenmesinden sonra öğrencilere soru kağıtları dağıtılır. Öğrencilerden tuttukları notları kullanarak çoktan seçmeli soruları 13 dakika içinde cevaplamaları istenir. Daha sonra ise metnin ikinci bölümüne geçilir.

Dördüncü bölüm yazma bölümüdür ve öğleden sonraki oturumda verilir. Öğrencilere sınavın konusu ile ilgili, okudukları ve dinledikleri metinlerden de yararlanabilecekleri bir konu verilir. 60 dakika içinde akademik bir kompozisyon yazmaları beklenmektedir.